środa, 03 marca 2021r.

W jaki sposób dobrze przedstawić pozew o rozwód?

Wprawdzie w sieci wolno znaleźć dziesiątki wzorów różnorodnego rodzaju pism sądowych i urzędowych, porządniej jednak przyłożyć się do tego poprawnie oraz poprosić o pomoc prawnika. Sprawy rozwodowe mogą być łatwe jedynie w ocenie zaciekawionych, natomiast dopiero prawnik może nam uświadomić, jakie w istocie problemy przed nami stoją. Najpoprawniej w związku z tym od razu od początku oddać kwestię we właściwe ręce i do sądu wysłać poprawne sformułowany pozew o rozwód.

Najważniejsze elementy pisma to: oznaczenie sądu, do jakiego kierujemy wniosek, imiona oraz nazwiska oraz ich pełnomocników, zaznaczenie rodzaju pisma, wyszczególnienie żądań we wniosku, dowody na poparcie wymienionych faktów, podpisy pełnomocników. Potrzebny jest wykaz załączników do pozwu. Po złożeniu pisma, wypada wnieść opłatę sądową. Dopiero wtenczas procedury sądowe zostaną uruchomione, a sąd odrębnym pismem powiadomi o terminie pierwszej rozprawy.

Kiedy nie dopełnimy formalności połączonych z uzupełnieniem wniosku wedle wskazań sądu, czy też nie wniesiemy rachunki w wyznaczonym terminie, wniosek pozostanie odrzucony. Dużo spraw rozwodowych komplikuje się ze względu na brak porozumienia obojga rodziców co do piastowania władzy rodzicielskiej i opieki nad nieletnimi dziećmi. W wielu przypadkach również, decyzje traktujące dzieci musi podjąć sąd.

Jeśli rodzice potrafią się w tej kwestii porozumieć i uzgodnić zasady kontaktów z dziećmi, sprawa jest prostsza. Dom pozwu o rozwód dołączony jest tzw. plan wychowawczy, który obejmuje ustalenia rodziców względem dzieci – kontakty z dziećmi, podział piastowania opieki – np. podróże wakacyjne, weekendowe, kontakt ze szkołą – znacznie więcej wspomoże pomoc prawna świdnica. Niezwykle ważne jest porozumienie rodziców w sprawach edukacji dzieci, ewentualnego leczenia, wyznania religijnego. Plan wychowawczy określa również wysokość alimentów na rzecz potomka. Sądy akceptują zaprezentowane plany wychowawcze, nie mają powodu interferencji w kształtowanie relacji rodziców z dziećmi. Kiedy jednak dzieci są krzywdzone przez jedno lub oboje rodziców, tutaj jedyną decyzją odnośnie przyszłości dzieci jest decyzja sądu. Niekiedy jedynym rozwiązaniem dla korzystna dzieci jest pozbawienie władzy rodzicielskiej obojga rodzicieli.

Dodaj komentarz