czw. Sie 18th, 2022

Rola Kościoła we współczesnym społeczeństwie

Chrześcijanie wierzą, że ich obowiązkiem jest pomaganie innym. Poszczególne kościoły mogą zrobić wiele, aby pomóc zjednoczyć lokalne społeczności i pomóc bezdomnym i biednym. Spójność Kościoła i społeczności. Chrześcijanie wierzą, że postępowanie w sposób moralny jest częścią ich obowiązku. Wiąże się to z pomaganiem innym wokół nich.

Kościół może odegrać istotną rolę w pomaganiu chrześcijanom w pomaganiu innym, zapewniając:

banki żywności – miejsca, do których ludzie żyjący w ubóstwie mogą udać się po żywność

pomoc dla bezdomnych – Housing Justice to chrześcijańska organizacja charytatywna, która stara się zapewnić każdemu dom

Istnieje również wiele funkcji pozareligijnych, które mogą odbywać się w budynkach kościelnych. Na przykład:

wyposażenie żłobka

Młodzieżowe grupy

miejsca spotkań społeczności (np. zajęcia fitness)

zajęcia edukacyjne dla dorosłych

wydarzenia charytatywne

poranki kawowe

przyjęcia urodzinowe

koncerty

Jezus nauczał, jak ważne jest pomaganie innym, którzy mają mniej szczęścia:

Bo byłem głodny i daliście mi jeść, byłem spragniony i daliście mi pić, byłem przybyszem i zaprosiliście mnie do środka, potrzebowałem ubrania i ubrałeś mnie, byłem chory i opiekowałaś się mną, Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.Mt 25:35-36

Kościół może również odgrywać ważną rolę w spójności społeczności. Jest to ważne, ponieważ żyjemy w coraz bardziej wielokulturowym i wieloreligijnym społeczeństwie.Chrześcijanie wierzą, że Kościół może być siłą stabilizującą dobro w świecie, który jest coraz bardziej niereligijny. Kościół może wspierać ludzi, którzy przeżywają trudności, bez względu na ich pochodzenie. radość, miłość i religia

Często Kościół stara się współpracować z innymi grupami religijnymi, aby pomóc w utrzymaniu pokoju i harmonii w społeczności, ponieważ przywódcy religijni nadal mają pewien wpływ na obszarach, w których pracują.Spójność Kościoła i społeczności – ciąg dalszy. Kościoły mogą zrobić wiele rzeczy, aby pomóc promować jedność w obrębie zróżnicowanej i wielokulturowej społeczności.

W niedzielę przywódcy Kościoła mogą:

uczyć wagi troski i akceptacji ludzi z różnych środowisk, kultur i religii

prowadzić usługi w innych językach, jeśli w okolicy jest duża społeczność osób nie mówiących po angielsku

organizować specjalne nabożeństwa antyrasistowskie lub upamiętniające Holokaust

Przez cały tydzień mogą:

prowadzić kluby pozaszkolne lub odrabiania lekcji, aby pomóc dzieciom z różnych środowisk mieszać i spędzać razem czas

grupy rodziców goszczących i małych dzieci w celu zgromadzenia rodzin w bezpiecznym środowisku

prowadzić kluby młodzieżowe, aby zachęcić młodych ludzi, aby nie kręcili się po ulicach w weekendy

celebrować inne tradycje poza własnymi, np. Chiński Nowy Rok

Wyzwania dla Kościoła – trendy moralne i społeczne.W przeszłości budynek kościoła był często ośrodkiem życia społeczności. Było to miejsce, do którego ludzie zwracali się o pomoc. Wiele osób było zaangażowanych w życie kościoła, znały się dobrze i wspierały.Księża byli traktowani z szacunkiem i mieli znaczący wpływ na społeczność, w której pracowali.

W ostatnich latach wszystko się zmieniło. Teraz prawie połowa populacji Wielkiej Brytanii nie ma wiary, Kościół ma znacznie mniejszą władzę, a księżom trudniej jest wpływać na życie ludzi.

Troska o innych. Jednym z obszarów, w którym Kościół może nadal działać, jest zapewnienie opieki innym.Towarzystwo św. Wincentego a Paulo powstało w Irlandii w 1844 roku. Obecnie jest największą organizacją charytatywną w kraju. Pomogła ludziom przetrwać głód, wojnę i recesję gospodarczą.Celem społeczeństwa jest walka z ubóstwem we wszystkich jego formach poprzez zapewnienie praktycznej pomocy potrzebującym.

Pojęcie potrzeby jest szersze niż trudności finansowe, dlatego odwiedzanie osób chorych, samotnych, w więzieniu lub cierpiących na uzależnienia to także znacząca część naszej pracy. Istotą naszej pracy jest kontakt osobisty, a spędzanie czasu z ludźmi jest naszym największym darem… Wszystkim, których odwiedzamy, oferujemy przyjaźń i praktyczną pomoc, bez względu na wyznanie, pochodzenie etniczne, status czy orientację seksualną.

Takie organizacje mogą wypełnić lukę pozostawioną przez rząd i agencje pomocy społecznej. Pokazują aktualność Kościoła – pomimo tego, jak zmieniło się jego miejsce w społeczeństwie. Rola Kościoła w kwestionowaniu zmian w społeczeństwie”

Kościół może odegrać ważną rolę w kwestionowaniu zmian w społeczeństwie, ponieważ:

Wartości biblijne są ważne dla chrześcijan i uważają, że wartości te powinny być rozumiane przez szersze społeczeństwo.

Poglądy chrześcijańskie mogą stanowić zdrową i trudną alternatywę dla świeckich norm, które docierają do nas za pośrednictwem telewizji, radia i mediów społecznościowych.

Biblia mówiła o ówczesnych kwestiach moralnych, Kościół musi kontynuować tę tradycję.

Ludzie potrzebują przewodnictwa, a Kościół daje wyjątkową perspektywę na wszystkie aspekty życia.

Biblia ma wiele do powiedzenia w aktualnych kwestiach moralnych (np. aborcja, małżeństwo itp.), a Kościół uważa, że ​​ważne jest, aby mówić otwarcie, a nie milczeć.

Jednak niektórzy uważają, że Kościół nie powinien zabierać głosu a o szerszych sprawach, ponieważ:

Kościół powinien koncentrować się tylko na sprawach religijnych, a wszystko inne pozostawić rządowi.

Celem Kościoła powinno być nawracanie ludzi na chrześcijaństwo, a nie angażowanie się w sprawy świeckie.

Kościół nie zawsze wypowiada się jednym głosem w pewnych kwestiach moralnych i świeckich, więc lepiej w ogóle nie mówić.

Dodaj komentarz