czwartek, 28 października 2021r.

Profesjonalne kursy motorowodne

Kurs motorowodny, podzielony na część teoretyczną i praktyki organizowany jest w Sailing Camp. Zajęcia teoretyczne koncentrują się wokół kwestii powiązanych z budową i obsługą jachtu motorowodnego. Można dowiadywać się wszystkiego, co jest powiązane z wykonywaniem manewrów i innymi operacjami na wodzie.

Omawiane są kwestie pozostające w zgodzie z przepisami PZMiNW. W efekcie, kurs motorowodny można zdawać wyjątkowo dobrze, uzyskując patent sternika. Część praktyczna odbywa się na doskonale przygotowanych i urządzonych jednostkach pływających, na jakich pływanie jest przyjemnością. Zajęcia w tej części dotyczą też prac bosmańskich w porcie, jak i odwołują się do wykonywania manewrów w porcie i na wodzie. Każdy kurs ukończy się zdaniem egzaminu na patent sternika motorowodnego. W części teoretycznej egzaminu należy udzielić odpowiedzi na siedemdziesiąt pięć zapytań. Aby zdać, właściwej odpowiedzi należy udzielić na 65 zapytań.

W części praktycznej odbywa się sprawdzian prawidłowego robienia manewrów portowych, wejście i zejście ze ślizgu oraz wykonanie manewru alarmowego człowiek za burtą. Oceniana jest także zdolność kierowania załogą a także praca w roli załoganta. Zdobycie patentu na sternika motorowodnego daje upoważnienie do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych a także do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do dwunastu m po morskich wodach wewnętrznych oraz po pozostałych wodach morskich w obrębie 2 mil morskich od brzegu, w ciągu dnia.

Najważniejsze informacje na temat kursu można odnaleźć na witrynie Sailing Camp. Na kursie obowiązują standardy International Sailing Schools Association, aczkolwiek dostosowane do krajowych warunków. I z tego powodu rekomenduje się zdobywać uprawnienia w tym centrum szkoleniowym. Kursy są przystosowane personalnie do potrzeb uczestników, a jeśli pojawi się taka konieczność, to wykonywane są szkolenia indywidualne.br>

Dodaj komentarz