wtorek, 28 września 2021r.

Osint realizowany w agencji detektywistycznej Prodetektyw

Biały wywiad zrealizowany w agencji detektywistycznej Prodetektyw bazuje na wykorzystywaniu ogólnodostępnych, lecz też opłacanych baz danych, stron www, a także social mediów. Ta forma pracy wywiadowczej przydaje się równocześnie w sprawach prywatnych, jak i w gospodarczych. To legalna metoda pozyskiwania wiadomości. Detektywi przy użyciu potrzebnych narzędzi zbiorą oraz analizują informacje znaczące dla klienta.

Osint pozyskany przez biuro detektywistyczne w celach zawodowych przydatny jest właścicielom firm, jacy zechcą uzyskać wiadomości z cyberprzestrzeni, jakie odnoszą się do kandydatów do pracy, partnerów biznesowych, czy konkurentów. W kwestiach prywatnych najczęściej sprawdza się partnera albo ważne dla kogoś grupy albo wydarzenia.

Przedstawiciele agencji detektywistycznej zbierają potrzebne wiadomości, jakie de facto są dostępne ogólnie. Należy je wyłącznie umiejętnie wyszukać, jak i wyodrębnić wiadomości ważne od mało istotnych. Mając wgląd do treści internetowych, eksperci mają dostęp do wizerunków, które ich zainteresują, danych prywatnych, wiedzy o rodzinach, poglądów oraz miejsc. Konkretną wiedzę można dla potrzeb sprawy zestawić z pozostałymi metodami.

Może to być chociażby wywiad przeprowadzany w celach zawodowych lub wywiad środowiskowy. Zadania w ramach OSINT mogą być poprowadzone w sposób jawny albo dyskretny. Działania detektywów gwarantują otrzymanie potwierdzonych wiadomości.

Techniki wyznaczania wiadomości pozwolą na pozyskanie danych jakimi są: adres zamieszkania, numer telefonu i danych abonenta, sprawdzanie obecnego wyglądu, rozpoznanie grona bliskich znajomych, wyznaczenie bieżącej lokalizacji, wyznaczenie zasobów internetowych, ustalenie miejsca pracy i stanowiska, sprawdzanie planowanych strategii biznesowych firmy. Proces wyszukiwania informacji można dzielić na parę etapów: pozyskanie całości dostępnych ogólnie informacji dotyczących osoby lub przedsiębiorstwa, filtrowanie wiadomości oraz odrzucenie nieważnych, sprawdzanie oraz analizowanie wyodrębnionych wiadomości, przygotowanie podsumowania.

Dodaj komentarz