sobota, 27 lutego 2021r.

Kwalifikacje na komercyjne loty bezzałogowymi statkami powietrznymi

Uprawnienia na zarobkowe loty dronami oferuje SNH DRONES. Opis każdego kursu umieszczona jest na stronie www Ośrodka Szkoleniowego, wraz z cennikiem. Można wobec tego w parę minut sprawdzić, co jest do wyboru. Szkolenia UAVO VLOS dzieli się na dwie grupy. Pierwsza to UAVO VLOS. Upoważniają one do lotów w zasięgu wzroku pod rygorem utrzymania bezpiecznej odległości oraz właściwego oznakowania. Oznacza to, że operator powinien mieć kamizelkę, a bezzałogowy statek powietrzny powinien być wyposażony w tabliczkę identyfikacyjną.

Drugie szkolenie UAVO Beyond Visual Line of Sight. To szkolenie umożliwia przeprowadzanie lotów w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku. Sterowanie odbywa się przy pomocy obrazu przesłanego z bezzałogowego statku powietrznego. Można także zdecydować się na szkolenie operatora drona UAVO. Uprawnia to do prowadzenia kursów na operatora bezzałogowych statków powietrznych. Aby zdobyć uprawnienia do sterowania dronem korzysta się z dedykowanej platformy szkoleniowej. Ukończony egzamin na drony daje świadectwo kwalifikacji, wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Abstrahując od tego, jaką licencję kursant chce otrzymać, zawsze trzeba rozpoczynać uczenie się od zbioru podstawowego, umieszczonego w szkoleniu VLOS. Podstawowa wiedza praktyczna oraz teoretyczna z zakresu prawa lotniczego, zasad wykonywania lotów, bezpieczeństwa a także obsługi i budowy dronów pozwala na otrzymanie prawo jazdy na drona, a kolejno na to, by poszerzać własne umiejętności na poszerzających kursach. SNH DRONES oferując wyspecjalizowany kurs na latanie dronem zapewniają absolwentom: robienie zdjęć, robienie wideo, robienie zdjęć fotogrametrycznych pozwalających na odtwarzanie kształtów, wykonywanie różnych odczytów, wykonywanie monitoringu z powietrza albo na realizowanie lotów w celach badawczych. Wszyscy kursanci mogą oczekiwać na pełne wsparcie w zawodowej karierze związanej z dronami.

Dodaj komentarz