śr.. gru 1st, 2021

Fundacja – definicje, cele oraz założenia

Wielu ludzi wrażliwych na szkodę i potrzeby innych pragnęłoby skonstruować osobistą fundację, której celem byłaby pomoc określonej grupie potrzebujących. Jedni wspierają dzieci w walce z schorzeniami, drudzy osoby starsze, trzeci najzwyczajniej w świecie walczą z biedą oraz ubóstwem a kolejni pomagają zwierzętom. Wszelkie cele są szczytne oraz przyzwoicie zaświadczają o fundatorze, który nie jest obojętny na cudzy los.

Najważniejsze jest jednakże to, aby wiedzieć czym w ogóle będzie fundacja, jakie warunki ma obowiązek spełniać fundator oraz jaki jest prawny mechanizm działania takiej instytucji. W szczególe fundacja to jedna z najpopularniejszych organizacji pozarządowych niebawem obok stowarzyszeń.

Jakim sposobem sama nazwa uwypukla ma ona na celu fundowanie praktycznych działań, które wskazane są przez statut. Co istotne, taki statut nie jest właściwą wolą zarządu fundacji. To nieodzowność, która jest określana prawem, właśnie dlatego nie wolno tego lekceważyć. W statucie muszą znajdować się wszystkie wiadomości, jakie będą dotyczyły oraz regulowały zakres działalności instytucji.

Fundacja z racji prowadzonych przez siebie działań jest znacznie bardziej niezależna od innych, pokrewnych instytucji. Może ubiegać się również o status organizacji użytku publicznego, w owym czasie jeśli takie miano zostanie jej nadane może pobierać 1% podatku przy jednorocznych rozrachunkach podatkowych – więcej o tym na witrynie na co przekazać jeden procent podatku. Fundacja może, lecz nie musi rejestrować działalności gospodarczej. Wszelkie decyzje zależą tutaj od założyciela i to on decyduje które działania będą podejmowane. Przyjmuje się, że początkowym kapitałem fundacji powinna być suma nie mniejsza aniżeli tysiąc złotych, choć nie ma na to żadnych konkretnych regulacji prawnych. Bodajże, iż będzie prowadzona aktywność gospodarcza, w owym czasie te tysiąc złotych jest wymagane. Fundacje muszą prowadzić pełną księgowość. Zobligowane są do odprowadzania zaległych podatków oraz do przedstawiania swoich dochodów, te finalnie będą przeznaczane na realizację celów, które zostały zdefiniowane i wyznaczone w statucie, o jakim poprzednio była już mowa.

Dodaj komentarz