niedziela, 19 września 2021r.

Czemu musimy dbać o planetę? Zainwestuj w fotowoltaikę

Ekosystem to istotne pojęcie występujące w ekologii. Najprościej rzecz określając, ekosystem stanowi układ ekologiczny, rozciągający się na danej przestrzeni. Nie jest ona ściśle oddzielona, gdyż granice ekosystemu są właściwie niewyraźne – bardzo dobrze opisuje to montaż paneli fotowoltaicznych Wrocław. Składają się na niego biocenoza oraz biotop. Pierwsza w wymienionych oznacza ożywioną część ekosystemu. Są to wobec tego rośliny, zwierzęta, a też niezauważalne gołym okiem mikroorganizmy. Biotop tudzież stanowi nieożywioną część przyrody, innymi słowy przeróżnego typu skały, piaski, żwir.

W ekosystemie wyróżniamy dwa typy organizmów, różniących się sposobem zdobywania związków odżywczych. Są to autotrofy, inaczej producenci i heterotrofy, zupełnie inaczej konsumenci. Pierwsze z nich to przede wszystkim rośliny, niemniej jednak także glony i sinice, które w wyniku specjalnych procesów takich jak fotosynteza oraz chemosynteza samodzielnie wytwarzają niebezużyteczne substancje organiczne. Drugi typ systemów- klienci, jest cudzożywny, czyli żywi się wytworzonymi przez autotrofy związkami pokarmowymi. Łańcuchy pokarmowe stanowią ważną część każdego ekosystemu. Tworzą one szereg zależności, dzięki jakim można wskazać wzajemne powiązania troficzne. Odnosi się to ściśle do pokarmu oraz roli, jaką obierają pojedyncze organizmy. Tylko ostatnie ogniwo łańcucha nie jest zjadane.

Wszystkie pozostałe, znajdujące się na przeróżnych etapach, służą jako pokarm. Wyróżniamy dwa rodzaje łańcuchów pokarmowych. Pierwszy z nich to łańcuch detrytusowy. Wyróżnia go to, że początkowym ogniwem są saprofagi, inaczej organizmy, których pokarm stanowią martwe, będące w stanie rozkładu szczątki roślinne oraz zwierzęce. Potem pojawiają się rośliny, które są zjadane przez zwierzęta. Ostatni detal takiego łańcucha to zwierzę mięsożerne. Wyróżniamy wobec tego tutaj kontrahentów pierwszego, drugiego rzędu i dodatkowego rzędu, w zależności od ich miejsca w sieci troficznej. Oprócz łańcuchów detrytusowych fachowcy w dyscyplinie ekologii prezentują też łańcuch spasania. Tutaj z kolei pierwszym ogniwem jest zazwyczaj roślina, a kolejne stanowią konsumenci uszeregowani według numerów rzędu.

Dodaj komentarz